Skip Navigation Links

​Protipožární nátěry


Prevence před požárem má být jedním ze základních požadavků u všech typů staveb. Je lepší investovat do ochrany, než  sledovat, jak oheň ničí Váš majetek. Protipožární nátěry chrání před  vznikem i šířením požáru. Pojďme se podívat na druhy nátěrů a jejich fungování.
 

Zábranové protipožární nátěry

Tento systém nátěrů, vytvořením nehořlavé  bariéry, zabraňuje přímému přístupu plamene k chráněným předmětům a tím po určitou dobu před jejich vznícením. A i po samotném vznícení brání šíření plamene omezením přístupu vzduchu u chráněného povrchu. Uplatňují se především u hořlavých materiálů a dřevěných stavebních konstrukcí, jako jsou izolace kabelů, plastové potrubí atd. Tyto nátěry mají velmi dobrou účinnost, porovnatelnou s nátěry intumescentními. Díky tenké vrstvě však nemají  žádnou tepelně-izolační schopnost.
K těmto zábranovým systémům, lze zařadit  i nátěrové systémy, které odrážejí teplo a tím pomáhají snižovat teplotu na chráněném povrchu. Tyto nátěrové systémy jsou založeny na bázi křemíkových destiček, někdy kombinovaných s dalšími materiály.
 

Intumescentní protipožární nátěry

V poslední době velmi oblíbené a využívané nehořlavé nátěry. Fungují na principu vzniku nehořlavé pěny vyvolané vyšší teplotou vzniklého požáru. Výhodou oproti zábranovým nátěrům je vysoká tepelná izolace vzniklé pěny. Díky tomu se výborně hodí pro ocelové i dřevěné  konstrukce a nosníky, zdivo, sádrokarton, železobeton, litý beton, ale i plastových kabelových rozvodů. Nevýhodou je potom větší finanční náročnost.
 

Sublimující protipožární nátěr

Používají se zpravidla pouze na exteriérové prostory, kde nelze aplikovat jiné nátěry. Principem sublimujícího nátěru jsou vyztužená skleněná vlákna nebo rohože, které při zvýšené teplotě začínají sublimovat. Tyto nátěry se používají na ocelové konstrukce. Sublimující nátěry jsou v problematice protipožární ochrany nejefektivnější. Přesto nejsou příliš využívány hlavně pro vyšší pořizovací cenu. Do budoucna jsou, ale velmi perspektivní.
 

Stříkaná izolační omítka

 Je to strojově aplikovatelný protipožární systém na bázi sádry - bez minerálních vláken. Tento protipožární systém je určený k ochraně ocelových a betonových konstrukcí.  Je finančně dostupný a umožňuje rychlou aplikaci. Systém pevně přilne k ocelovým a betonovým povrchům a vytváří tvrdý povlak, který se nedrolí a neodlupuje se.
Požární odolnost je až 240 minut u konstrukčních ocelových a železobetonových prvků na základě mezinárodních norem.
 

Shrnutí

Nejvyužívanější protipožární nátěr je intumescentní. Nejenže nabízí bariéru mezi požárem a podkladem, ale zároveň zabraňuje přístupu vzduchu k podkladu. Zábranové nátěry jsou postavené výrazně na bariéře proti požáru. Chrání „pouze“ dřevěný a plastový materiál. Lze jej použít i na kabely. Sublimující protipožární nátěry nabízejí nejvyšší ochranu, používají se například i při konstrukci raketoplánů NASA, ale jejich pořizovací cena je zpravidla příliš vysoká.
 

Kde působíme

  • Liberec
  • Jablonec nad Nisou
  • Ústí nad Labem
  • Mladá Boleslav
  • Praha
  • Turnov
  • Nový Bor
  • Rumburk a Varnsdorf
  • Děčín
  • Hradec Králové
a další města v tomto okruhu. Pro více informací nás kontaktujte zde. 
 
 

AKTUALITY

22
22.02. 2018
Specializovaný web Brizolit.eu
Spustili jsme pro vás specializovaný web, který zaměřuje na břizolitove omitky. Najdete zde i krátké video z našich realizací.

15
15.03. 2017
Čištění fasád
Jaro je ideální čas na údržbu stavby. My jsme pro Vás připravili novou službu - čištění fasády. Přečtěte si proč takové čištění je důležité a zda je vhodné i pro vás.

02
02.12. 2016
Dotace z progamu Nová zelená úsporám a IROP
Zajímává možnost využití dotací pro rekonstrukci bytového, nebo rodinného domu? Přečtete si náš nový článek o této problematice.

02
02.03. 2015
Brizolitová omítka od nás
Od letošního roku nově v nabídce brizolitové omítky. Více se o nich dočtete zde.

01
01.05. 2014
Výprodej strukturálních omítek
 Výprodej skladových zásob strukturálních omítek, pro více informací nás kontaktujte http://www.zatepleni-vancl.cz/Kontakt.aspx

01
01.01. 2014
Programy SFRB pro rok 2014
 Podle schváleného rozpočtu na rok 2014 je připraveno 1,32 mld. Kč na programy pro podporu bydlení.
Přesný výčet naleznete na www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/


05
05.12. 2012
Schválení programu Panel 2013 +
Vláda dnes schválila nařízení vlády, podle kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Více zde...

27
27.11. 2012
Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí dnes představilo návrh programu Nová zelená úsporám, kterým se bude zabývat vláda, která jeho výslednou verzi bude také schvalovat.
Více zde