Skip Navigation Links

Dotace

 

Pomůžeme vám s rekonstrukcí domu a vyřízením dotací od začátku až do konce

 
Odkládat rekonstrukci domu nelze do nekonečna. Je potřeba počítat s jedním zásadním problémem – čím déle budete rekonstrukci odkládat, tím větší výdaje na ni vynaložíte. Nyní je ta nejvhodnější doba na rekonstrukci, jak bytového tak i rodinného domu díky dotacím Nová zelená úsporám a v programu IROP. Pojďme si podrobněji podívat co nám nabízejí.
 

Nová Zelená úsporám  - dotace pro rodinné domy v celé ČR. Bytové domy pouze v Praze

V rámci programu Nová zelená úsporám získáte podporu ke snížení energetické náročnosti již postavených domů  a to na na území celé ČR u rodinných domů a u bytových domů pouze v Praze.
Dotace se vztahuje na zateplení budov jako je výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah a na efektivnější a ekologičtější využití zdrojů energie:
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologické zdroje (např. kotle na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) z odpadního vzduchu
Podrobné informace o výši dotací a programu Nová zelená úsporám najdete zde.

IROP nabízí řešení rekonstrukce pro bytové domy v rámci celé ČR

 
IROP neboli Integrovaný regionální operační program konkrétně výzva č. 37 se týká bytových domů v celé ČR kromě hl. m. Prahy. Je to dotační program z fondů Evropské unie a podpory státu, který je zaměřen na „podporu energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení“.
 
Dotace jsou zaměřeny na:
 
 • vylepšení tepelně-technických vlastností bytového domu
 • pořízení  systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
 
Výše dotací a další podrobné informace na stránkách strukturalni-fondy.cz
 
 
Jak pomůžeme my?

Stát i Evropská unie nabízí velké množství podpory ve formě dotací na rekonstrukci bytových domů i rodinných domů. Dotace pro vás zajistí nižší výdaje za renovaci domu. Zajistí vám bydlení podle prosazovaných ekologických standardů. Zbaví vás vyšších plateb za energie. Zbaví vás i budoucí penalizace za příliš velkou energetickou náročnost domu.
 
Nabízíme nejen vyřízení dotací na rekonstrukci, samotnou rekonstrukci, ale také jednání s bankou pro vyřízení toho nejvýhodnějšího úvěru. Zkrátka nabízíme kompletní servis, který zajistí, že budete bydlet skutečně ekologicky, úsporně a na úrovni. Čím dříve tím lépe. 

 

Kde působíme

 • Liberec
 • Jablonec nad Nisou
 • Ústí nad Labem
 • Mladá Boleslav
 • Praha
 • Turnov
 • Nový Bor
 • Rumburk a Varnsdorf
 • Děčín
 • Hradec Králové

a další města v tomto okruhu. Pro více informací nás kontaktujte zde. 

AKTUALITY

22
22.02. 2018
Specializovaný web Brizolit.eu
Spustili jsme pro vás specializovaný web, který zaměřuje na břizolitove omitky. Najdete zde i krátké video z našich realizací.

15
15.03. 2017
Čištění fasád
Jaro je ideální čas na údržbu stavby. My jsme pro Vás připravili novou službu - čištění fasády. Přečtěte si proč takové čištění je důležité a zda je vhodné i pro vás.

02
02.12. 2016
Dotace z progamu Nová zelená úsporám a IROP
Zajímává možnost využití dotací pro rekonstrukci bytového, nebo rodinného domu? Přečtete si náš nový článek o této problematice.

02
02.03. 2015
Brizolitová omítka od nás
Od letošního roku nově v nabídce brizolitové omítky. Více se o nich dočtete zde.

01
01.05. 2014
Výprodej strukturálních omítek
 Výprodej skladových zásob strukturálních omítek, pro více informací nás kontaktujte http://www.zatepleni-vancl.cz/Kontakt.aspx

01
01.01. 2014
Programy SFRB pro rok 2014
 Podle schváleného rozpočtu na rok 2014 je připraveno 1,32 mld. Kč na programy pro podporu bydlení.
Přesný výčet naleznete na www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/


05
05.12. 2012
Schválení programu Panel 2013 +
Vláda dnes schválila nařízení vlády, podle kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Více zde...

27
27.11. 2012
Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí dnes představilo návrh programu Nová zelená úsporám, kterým se bude zabývat vláda, která jeho výslednou verzi bude také schvalovat.
Více zde