Skip Navigation Links

Zkouška přídržnosti podkladu pro aplikaci břízolitové omítky

Únosnost podkladní vrstvy je pro funkčnost břízolitové omítky na fasádě domu jedním z klíčových faktorů. To samozřejmě platí i pro všechny finální krycí vrstvy fasády. Sebelepší dodržování pracovních a technologických postupů při aplikaci fasádní omítky nám nezaručí úplnou výkonnost této vrstvy, opomeneme-li věnovat pozornost soudržnosti a únosnosti podkladní vrstvy.
Zcela přesnou únosnost této vrstvy stanovíme odtrhovou zkouškou. Zkouška se provádí v rámci přípravy před zahájením stavebních prací. Klasifikace zkoušky je destruktivní metoda odtrhem, taktéž nazývaná PULL OFF zkouška.
 
Dotčené normy:
 • ČSN 732577 - Stanovení přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
 • ČSN732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
Postup:
1)Příprava zkušebních vzorků (obrázek č. 0)
 • na původní očištěný podklad se nanese lepící a stěrková hmota a uhladí se do tvaru
čtverce o straně délky minimálně 100 mm a nechá se vyzrát minimálně 5 dnů
 • druh lepící a stěrkové hmoty se volí dle navrhovaného souvrství
 • minimální počet vzorků 5 do plochy 500 m2, 9 vzorků do 1000 m2 a 5 vzorků na každých dalších započatých 1000 m2
 
Zkouška přídržnosti podkladu pro aplikaci břízolitové omítky - obrázek 0
 
Zkouška přídržnosti podkladu pro aplikaci břízolitové omítky - obr. č. 0 
2)Nalepení trhacích patic (obrázek č. 1, 2, 3)
 • před nalepením trhacích patic na zkušební vzorky (viz bod 1) se provede broušení vzorků vykružovací frézkou, jejíž průměr odpovídá průměru trhací patice, tak aby obvod styčné plochy vzorku a patice byl proříznut do hloubky původní vrstvy fasádní omítky 
 • na připravené zkušební vzorky se nalepí trhací patice speciálním rychleschnoucím epoxidovým tmelem v celé ploše a nechá se zaschnout
 
Broušení omítky vykružovací frézkou - obrázek č. 1 Příprava trhací patice obrázek č. 2 Nalepení trhací patice obrázek č. 3
Broušení omítky vykružovací frézkou
obrázek č. 1
Příprava trhací patice
obrázek č. 2
Nalepení trhací patice obrázek č. 3

 
3)Provedení zkoušky (obrázek č. 4, 5, 6, 7)
 • na připravené trhací patice (viz bod 2) se upevní měřící trhací přístroj a pozvolným otáčením zatěžovacího ramene (vratidla) nebo otáčením kličky ruční převodovky se zkušební vzorek zatěžuje až do odtržení
 • v okamžiku odtržení zkušebního vzorku se na displeji měřící jednotky odečte maximální dosažená tahová síla, která se zaznamená do zkušebního protokolu
 
Upevnění měřícího přístroje- obrázek č. 4 Měření - obrázek č. 5 Podločka po odtržení - obr. č. 6
Upevnění měřícího přístroje
obr. č. 4
Měření - obr. č. 5 Podložka po odtržení - obr. č. 6
 
 
Stěna po odtrhu - obrázek č. 7    
Stěna po odtrhu  - obr. č. 7  
 
 
4)Vyhotovení protokolu (obrázek č. 8, 9)
 • po provedení zkoušky na všech vzorcích se výsledné hodnoty vyhodnotí a vyhotoví se zkušební protokol
 • ze zkušebního protokolu je zřejmé, zda přídržnost zkoušeného podkladu vyhovuje či nikoliv 
Protokol o měření obrázek č. 8 Protokol o měření druhá část - obrázek č. 9  
Protokol o měření obrázek č. 8 Protokol o měření druhá část - obrázek č. 9
 
 
Díky výsledkům této zkoušky můžeme zaručeně navrhnout správnou skladbu pro aplikaci břízolitových omítek, a tím docílit dlouhodobé životnosti fasády. 

AKTUALITY

22
22.02. 2018
Specializovaný web Brizolit.eu
Spustili jsme pro vás specializovaný web, který zaměřuje na břizolitove omitky. Najdete zde i krátké video z našich realizací.

15
15.03. 2017
Čištění fasád
Jaro je ideální čas na údržbu stavby. My jsme pro Vás připravili novou službu - čištění fasády. Přečtěte si proč takové čištění je důležité a zda je vhodné i pro vás.

02
02.12. 2016
Dotace z progamu Nová zelená úsporám a IROP
Zajímává možnost využití dotací pro rekonstrukci bytového, nebo rodinného domu? Přečtete si náš nový článek o této problematice.

02
02.03. 2015
Brizolitová omítka od nás
Od letošního roku nově v nabídce brizolitové omítky. Více se o nich dočtete zde.

01
01.05. 2014
Výprodej strukturálních omítek
 Výprodej skladových zásob strukturálních omítek, pro více informací nás kontaktujte http://www.zatepleni-vancl.cz/Kontakt.aspx

01
01.01. 2014
Programy SFRB pro rok 2014
 Podle schváleného rozpočtu na rok 2014 je připraveno 1,32 mld. Kč na programy pro podporu bydlení.
Přesný výčet naleznete na www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/


05
05.12. 2012
Schválení programu Panel 2013 +
Vláda dnes schválila nařízení vlády, podle kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Více zde...

27
27.11. 2012
Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí dnes představilo návrh programu Nová zelená úsporám, kterým se bude zabývat vláda, která jeho výslednou verzi bude také schvalovat.
Více zde